Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych”

Gorzów Wielkopolski, 26 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.9.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych” (PO VII WB 262.9.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ, ul. Walczaka 23E,

66-400 Gorzów Wlkp., którego cena wynosi: brutto: 25 895,00 zł; netto: : 25 895,00 zł.

PO VII WB 262.9.2020 informacja o wyborze najk. oferty