Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2020 roku

PO IV WOS 1111.1.2020

 

LISTA KANDYDATÓW
wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

W dniu 10 lipca 2020 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

Panią Dominikę Bednarek

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

  1. Panią Julitę Derkacz
  2. Panią Patrycję Biskowską
  3. Panią Agnieszkę Kowala

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

PO_IV_WOS_1111.1.2020_20200710

Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U z 2019 poz.1843 ze zm./  na dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.

Uwaga: zdemontowaną zużytą jednostkę wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Czytaj dalej Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.12.2020

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 02.07.2020 r., nie złożono żadnej oferty.

PO VII WB 262.12.2020 unieważnienie postępowania