Ogłoszenie o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

PO IV WOS 1111.2.2020

Gorzów Wlkp., 26 października 2020 roku

 

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

W dniu 23 października 2020 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach, wybrała na stanowisko wspomagające pion orzeczniczy:

Czytaj dalej Ogłoszenie o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wlkp., 22  października  2020 roku

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 października 2020 r.

PO VII WB 262.19.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

Gorzów Wlkp., 13 października  2020 roku

PO IV WOS 1111.2.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

 

Komisja konkursowa informuje, że uchwałą z 13 października 2020 roku  do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowano kandydatki: Czytaj dalej Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

Ogłoszenie w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wielkopolski, 14 października 2020 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.3.2020

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

 

I. Do drugiego etapu konkursu, jako spełniających warunki formalne zakwalifikowano kandydatów: Czytaj dalej Ogłoszenie w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

 

PROKURATURA REJONOWA W GORZOWIE WLKP.

 

Lp. Nazwisko i imię Przynależność do zrzeszenia T/N Pełnienie funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gosp. T/N

 

Członkostwo w partii politycznej

przed powołaniem lub przed 29.12.1989 w okresie sprawowania urzędu T/N

1. JAKUB GŁUSZYK N N N

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 09 października 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.17.2020 pod nazwą „Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn, ul. Żwirowa 19E, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 3 616,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Na podstawie art.180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2019.740 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że ze względów organizacyjnych zmianie uległy terminy etapów konkursu o sygn. PO IV WOS 1111.3.2020
na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim i 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich:

  • lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.gorzow.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 października 2020 roku;

  • drugi etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 – w dniu 22 października 2020 roku.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o konkursie z dnia 7 września 2020 roku pozostaje aktualne.

Ogłoszenie – zmiana

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

                                            Gorzów Wlkp., 07.10.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”
wybrano ofertę Wykonawcy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „Herkules”, ul. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Czytaj dalej Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Komisja konkursowa informuje, że po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach podjęła następujące uchwały: Czytaj dalej Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach