Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

                                            Gorzów Wlkp., 07.10.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”
wybrano ofertę Wykonawcy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „Herkules”, ul. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 797 458,18  zł netto

 

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 828 778,56 zł brutto

 

Data zawarcia umowy: 07.10.2020 r.

 

 

                     ZAMAWIAJĄCY              

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek

 

informacja o udzieleniu zamówienia