Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

 

PROKURATURA REJONOWA W GORZOWIE WLKP.

 

Lp. Nazwisko i imię Przynależność do zrzeszenia T/N Pełnienie funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gosp. T/N

 

Członkostwo w partii politycznej

przed powołaniem lub przed 29.12.1989 w okresie sprawowania urzędu T/N

1. JAKUB GŁUSZYK N N N