Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Gorzów  Wlkp., dnia 29 stycznia 2021 r.

PO VII WB 262.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej
w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”
przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52”

Gorzów  Wlkp., dnia 29 stycznia 2021 r.

PO VII WB 262.2.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52”
przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52”

Zapytanie ofertowe na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2021 r.

Gorzów  Wlkp., dnia 28 stycznia 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty na zakup niepodlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2021 r. według następującej specyfikacji zakupowej: Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2021 r.