Zestawienie ofert w postępowaniu „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 262.4.2021                                                      Gorzów Wlkp. 25.02.2021 r.

 

 

 

ZESTAWIENIE  OFERT KTÓRE WPŁYNĘŁY DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. W POSTĘPOWANIU pn.:

. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”- według kolejności wpływu

Czytaj dalej Zestawienie ofert w postępowaniu „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na : „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego – przez okres 2 lat (od dnia 01.03.2021 r.)”

Gorzów Wlkp., dnia 24 lutego 2021 r.

 PO VII WB 262.6.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.6.2021 pod nazwą „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”-   przez okres 2 lat (od dnia 01.03.2021 r.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Multimedia Polska Sp. z o.o. ;ul. T. Wenedy 7/9;81-341 Gdynia, którego cena wynosi: netto: 22 575,97 zł, brutto: 27 768,44 zł.

PO VII WB 262.6.2021_inf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Gorzów Wlkp., dnia 17 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.5.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.5.2021 pod nazwą „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz” przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce, z wartością brutto 3 810, 36 zł.

inf. o wyborze najkorz. oferty

Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”- zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”– zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52”

Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.2.2021

            

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.2.2021 pod nazwą „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52” przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.). zakup niepodlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 5701,10 zł.

PO VII WB 262.2.2021 inf. o wyborze