Informacja dot. wyboru oferty „Zakup wraz z dostawą paczekświątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.21.2020 pod nazwą „Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS”.

– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Oaza Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. ul. Złotego Smoka 12B 66-400 Gorzów Wlkp. brutto: 8 116,14  zł

paczki2020

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. oraz asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.3.2020

 

I N F O R M A C J A  

o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp.

 

I. Kandydatka zakwalifikowana do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. i uzyskany wynik:

  1. Marta Szczechowska – 45 punktów

 

II. Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i uzyskany wynik:

  1. Mateusz Fiołka – 42 punkty

 

III. Lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora i uzyskany wynik:

  1. Tomasz Zaleski – 42 punkty

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

Agnieszka Leszczyńska

wyniki konkursu

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wlkp., 22  października  2020 roku

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowiska: asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. oraz  asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Strzelcach Kraj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

Gorzów Wlkp., 29.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.
z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U.
z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Czytaj dalej KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. złożenia oferty na przeglądy i konserwacji klimatyzatorów

Gorzów  Wlkp.,  dnia 19 czerwca 2020 r

PO VII  WB 262.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na  przeglądów i konserwacji klimatyzatorów ( 141 szt.) w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zmianami) obejmujących:

1/ przegląd obudowy urządzenia,

2/ przegląd połączeń elektrycznych,

3/ sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

4/ sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,

5/ czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych,

6/ czyszczenie skraplacza,

7/ czyszczenie parownika,

8/ sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

9/ ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,

10/ dezynfekcję i odgrzybianie

Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE dot. złożenia oferty na przeglądy i konserwacji klimatyzatorów

ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.8.2020 pod nazwą „Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader, ul. Sułkowskiego 19/9, 66-400 Gorzów Wlkp, której cena wynosi: 6 012,72 zł brutto, 4 888,39 zł netto.

PO VII WB 262.8.2020 inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty