Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na : „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”.

PO VII WB 262.10.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.10.2021 pod nazwą:

 Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”. – przez okres 24 miesięcy od dnia 01 kwietnia 2021 r. jako najkorzystniejsza cenowo została wybrana oferta firmy : Caelum Usługi Pogrzebowe Dariusz Myszka; ul. Międzyrzecka 28; 66-440 Skwierzyna, której cena wynosi : netto: 2 236,11  zł; brutto: 2 415,00  zł  – zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.).

skanowanie0093

Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”-  zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

Zapytanie ofertowe na: „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych”

PO VII WB 262. 7. 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych” – zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł netto niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.).

Wykonawca wykona przegląd i konserwacje urządzeń raz w miesiącu w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2 dźwigu osobowego oraz w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”.

PO VII WB 262.4.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.4.2021 pod nazwą . „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego–   przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jako najkorzystniejsza cenowo została wybrana oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski Aleje 11Listopada 159; 66-400 Gorzów Wlkp.,  której cena wynosi: netto: 111 922,76 zł, brutto: 137 665,00 zł – zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.)

skanowanie0076

Informacja o unieważnieniu postępowania o sygn. PO VII WB 262.6.2021 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPODLEGAJĄCEGO PRZEPISOM USTAWY

 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”, ponieważ wybrany wykonawca Multimedia Polska Sp. o.o. Gdynia wycofał się z podpisania umowy. Był to jedyny oferent w tym postępowaniu.

skanowanie0074

Zestawienie ofert w postępowaniu „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 262.4.2021                                                      Gorzów Wlkp. 25.02.2021 r.

 

 

 

ZESTAWIENIE  OFERT KTÓRE WPŁYNĘŁY DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. W POSTĘPOWANIU pn.:

. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”- według kolejności wpływu

Czytaj dalej Zestawienie ofert w postępowaniu „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”- zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”– zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”