ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS

PO VII WB 262.21.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykaz asortymentu, który powinien znaleźć się w paczce, zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. „wycena paczki”.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zakupem ok. 146 paczek w oddzielnych torbach z nadrukiem świątecznym.

Dostawa paczek powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2020 r. do siedziby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Płatność przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Pani Paulina Karbowiak tel. 95 7392 066

Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 25 listopada 2020 r. na jeden z podanych adresów:

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl

  • fax. 95 7392 065

 

zał. nr 1 wycena paczki

zapytanie ofertowe paczki

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.19.2020 pod nazwą Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakład Pogrzebowy Memorial, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk, z wartością brutto 36 882,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Na podstawie art.180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2019.740 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że ze względów organizacyjnych zmianie uległy terminy etapów konkursu o sygn. PO IV WOS 1111.3.2020
na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim i 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich:

  • lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.gorzow.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 października 2020 roku;

  • drugi etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 – w dniu 22 października 2020 roku.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o konkursie z dnia 7 września 2020 roku pozostaje aktualne.

Ogłoszenie – zmiana

Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy w Gorzowie Wlkp. nadzorowała prowadzone pod sygnaturą /obecnie PO I Ds.28.2019 / poprzednio V Ds. 2/09/ przez ówczesny Wydział ds. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu CBŚ KGP w Gorzowie Wlkp. postępowanie przygotowawcze w sprawie p-ko Dariuszowi S.  i innym ośmiu  podejrzanym o czyny z art. 310 § 2 kk, 258 § 1 i 3 kk i inne. Czytaj dalej Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Ogłoszenie nr 510261254-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

PO VII WB 262.1.2020                                                                   Gorzów Wlkp. 11.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” – według kolejności wpływu Czytaj dalej ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

2020-02-06 – KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

sygnatura konkursu:           – PO IV WOS 1111.1.2020

liczba etatów:                     –  1

stanowisko:                          – wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      – Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 Czytaj dalej 2020-02-06 – KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.