Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2020 roku

PO IV WOS 1111.1.2020

 

LISTA KANDYDATÓW
wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

W dniu 10 lipca 2020 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

Panią Dominikę Bednarek

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

  1. Panią Julitę Derkacz
  2. Panią Patrycję Biskowską
  3. Panią Agnieszkę Kowala

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

PO_IV_WOS_1111.1.2020_20200710

Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U z 2019 poz.1843 ze zm./  na dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.

Uwaga: zdemontowaną zużytą jednostkę wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Czytaj dalej Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.12.2020

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 02.07.2020 r., nie złożono żadnej oferty.

PO VII WB 262.12.2020 unieważnienie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przegląd i konserwację klimatyzatorów w jednostkach prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, 30 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.10.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na przegląd i konserwację klimatyzatorów w jednostkach prokuratury okręgu gorzowskiego  (PO VII WB 262.10.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma NIX Marcin Graczyk, ul. Promykowa 2a, 66-415 Kłodawa, której cena wynosi: brutto: 17.601,30 zł; netto: 14.310,00 zł.

PO VII WB 262.10.2020 inf. o wyborze najk. oferty

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

 

Uprzejmie informuję, iż w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. W związku z powyższym w tym okresie, w sprawach z zakresu jego obowiązków, proszę kontaktować się bezpośrednio z Prokuratorami Rejonowymi bądź Naczelnikami Wydziałów, w zależności od właściwości miejscowej i rzeczowej danego zdarzenia bądź postępowania karnego.

 

Łukasz Gospodarek
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.12.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U z 2019 poz.1843 ze zm./  na dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego. Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu III etapu

Gorzów Wlkp., 29 czerwca 2020 roku

PO IV WOS 1111.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu.

 

Komisja konkursowa informuje, że uchwałą z 26 czerwca 2020 roku  do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowano 6 kandydatek z największą liczbą punktów uzyskanych w II etapie konkursu, tj.: Czytaj dalej Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu III etapu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”

Gorzów Wielkopolski, 26 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.11.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”
(PO VII WB 262.11.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., którego cena wynosi: brutto: 42 062,88 zł; netto: 38 037,11 zł.

PO VII WB 262.11.2020 informacja o wyborze najk. oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych”

Gorzów Wielkopolski, 26 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.9.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych” (PO VII WB 262.9.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ, ul. Walczaka 23E,

66-400 Gorzów Wlkp., którego cena wynosi: brutto: 25 895,00 zł; netto: : 25 895,00 zł.

PO VII WB 262.9.2020 informacja o wyborze najk. oferty

Zapytanie ofertowe – Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 czerwca 2020 r.

PO VII WB 262.11.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe – Przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Słubicach