Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

Gorzów Wlkp., dnia 15 marca 2021 r.

PO VII WB 262.8.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.8.2021 pod nazwą

 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

 – przez okres 24 miesięcy od dnia 01 kwietnia 2021 r. jako najkorzystniejsza cenowo została wybrana oferta firmy Multimedia Polska Sp. z o.o.; ul. T. Wendy  7/9; 81-341  Gdynia ,  której cena wynosi : netto: 13 927,98 zł; brutto: 17 131,41 zł  – zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.).

PO VII WB 262.8.2021 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych”informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych”

Gorzów Wlkp., dnia 10 marca 2021 r.

 PO VII WB 262.7.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.7.2021 pod nazwą „Przeglądy okresowe i konserwacyjne dźwigu osobowego oraz urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych” – przez okres 24 miesięcy od dnia 01 kwietnia 2021 r. jako najkorzystniejsza cenowo została wybrana oferta firmy Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupidura; ul. Fredry 1e/5; 66-400 Gorzów Wlkp.,  której cena wynosi: netto: 13 268,29 zł, brutto: 16 320,00 zł – zakup o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegający przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.).

PO VII WB 262.7.2021 inf. o wyborze najk. oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na : „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego – przez okres 2 lat (od dnia 01.03.2021 r.)”

Gorzów Wlkp., dnia 24 lutego 2021 r.

 PO VII WB 262.6.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.6.2021 pod nazwą „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”-   przez okres 2 lat (od dnia 01.03.2021 r.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Multimedia Polska Sp. z o.o. ;ul. T. Wenedy 7/9;81-341 Gdynia, którego cena wynosi: netto: 22 575,97 zł, brutto: 27 768,44 zł.

PO VII WB 262.6.2021_inf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Gorzów Wlkp., dnia 17 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.5.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.5.2021 pod nazwą „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz” przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce, z wartością brutto 3 810, 36 zł.

inf. o wyborze najkorz. oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52”

Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.2.2021

            

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.2.2021 pod nazwą „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52” przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.). zakup niepodlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 5701,10 zł.

PO VII WB 262.2.2021 inf. o wyborze

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Gorzów  Wlkp., dnia 29 stycznia 2021 r.

PO VII WB 262.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019 ze zm.) na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej
w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”
przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”