Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Komisja konkursowa informuje, że po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach podjęła następujące uchwały: Czytaj dalej Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Zapytanie ofertowego pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowego pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w powiecie gorzowskim

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
w powiecie gorzowskim

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują
3 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Czytaj dalej Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w powiecie gorzowskim

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Gorzów Wlkp., 10.09.2020 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 10.09.2020 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

W dniu 10.09.2020 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 980.873,56 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 3. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wielkopolski, 07 września 2020 roku 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Na podstawie art.180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj.Dz.U.2019.740 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na:

  • 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej
    w Gorzowie Wielkopolskim,
  • 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej
    w Strzelcach Krajeńskich.

 

 

Sygnatura konkursu:  PO IV WOS 1111.3.2020

  Czytaj dalej OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

PO VII WB 261.9.2020 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz
w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

na zadanie pn.

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY Z DN. 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1843 ZE ZM.) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000,00 EURO

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, 27.08.2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego” (PO VII WB 262.13.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma NIX Marcin Graczyk, ul. Promykowa 2a, 66-415 Kłodawa, której cena wynosi: brutto: 9 840,00 zł; netto: 8 000,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2020 roku

PO IV WOS 1111.1.2020

 

LISTA KANDYDATÓW
wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

W dniu 10 lipca 2020 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

Panią Dominikę Bednarek

Na listę rezerwową zakwalifikowano:

  1. Panią Julitę Derkacz
  2. Panią Patrycję Biskowską
  3. Panią Agnieszkę Kowala

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

PO_IV_WOS_1111.1.2020_20200710

Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U z 2019 poz.1843 ze zm./  na dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.

Uwaga: zdemontowaną zużytą jednostkę wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Czytaj dalej Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”