PR 2 Ds 1415.2019 – Komunikat Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2020 r.

PR 2 Ds. 1415.2019

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. nadzorowała zbiorcze postępowanie pod sygn. PR 2 Ds. 1415.2019 w sprawie dokonania szeregu oszustw na portalu ogłoszeniowym Allegro dot. aukcji o numerach:

Czytaj dalej PR 2 Ds 1415.2019 – Komunikat Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do zapytania ofertowego o sygn. PO VII WB 262.21.2020 dot. zakupu paczek świątecznych dla dzieci z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2020 r.

PO VII WB 262. 21. 2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn. „Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS” w dniu 20.11.2020 r.  wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

PYTANIE  1:

W związku z tym, iż w zapytaniu ofertowym nr PO VII WB 262.21.2020 na zakup i dostawę paczek świątecznych pojawił się produkt, którego dostępność na rynku jest znikoma

 

dotyczy; DUPLO T5

 

czy istnieje możliwość dokonania zamiany na: DUPLO T1 – pojedyncze batoniki w ilości 5 szt., umieszczone w paczce luzem – bez opakowania zbiorczego ?

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Wyrażamy zgodę na proponowaną zamianę produktu.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

odp. na pytanie

Ogłoszenie o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

PO IV WOS 1111.2.2020

Gorzów Wlkp., 26 października 2020 roku

 

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

 

W dniu 23 października 2020 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach, wybrała na stanowisko wspomagające pion orzeczniczy:

Czytaj dalej Ogłoszenie o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 października 2020 r.

PO VII WB 262.19.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

Gorzów Wlkp., 13 października  2020 roku

PO IV WOS 1111.2.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

 

Komisja konkursowa informuje, że uchwałą z 13 października 2020 roku  do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowano kandydatki: Czytaj dalej Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

Ogłoszenie w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Gorzów Wielkopolski, 14 października 2020 roku

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.3.2020

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

 

I. Do drugiego etapu konkursu, jako spełniających warunki formalne zakwalifikowano kandydatów: Czytaj dalej Ogłoszenie w sprawie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. i jedno stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

Oświadczenie złożone przez prokuratora okręgu gorzowskiego zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740 ze zm.)

 

PROKURATURA REJONOWA W GORZOWIE WLKP.

 

Lp. Nazwisko i imię Przynależność do zrzeszenia T/N Pełnienie funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gosp. T/N

 

Członkostwo w partii politycznej

przed powołaniem lub przed 29.12.1989 w okresie sprawowania urzędu T/N

1. JAKUB GŁUSZYK N N N