INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. I PROKURATUR REJONOWYCH OKR. GORZOWSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2020 r

.PO VII WB 262.1.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” (PO VII WB 262.1.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma alebiuro.com Wojciech Świdrowski , Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp., której cena wynosi: brutto: 121 213,00 .; netto 98 547,15 zł.

Informacja

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

PO VII WB 262.1.2020                                                                   Gorzów Wlkp. 11.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” – według kolejności wpływu Czytaj dalej ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.