Informacja dot. wyboru oferty „Zakup wraz z dostawą paczekświątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.21.2020 pod nazwą „Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS”.

– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Oaza Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. ul. Złotego Smoka 12B 66-400 Gorzów Wlkp. brutto: 8 116,14  zł

paczki2020

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do zapytania ofertowego o sygn. PO VII WB 262.21.2020 dot. zakupu paczek świątecznych dla dzieci z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2020 r.

PO VII WB 262. 21. 2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn. „Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS” w dniu 20.11.2020 r.  wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

PYTANIE  1:

W związku z tym, iż w zapytaniu ofertowym nr PO VII WB 262.21.2020 na zakup i dostawę paczek świątecznych pojawił się produkt, którego dostępność na rynku jest znikoma

 

dotyczy; DUPLO T5

 

czy istnieje możliwość dokonania zamiany na: DUPLO T1 – pojedyncze batoniki w ilości 5 szt., umieszczone w paczce luzem – bez opakowania zbiorczego ?

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Wyrażamy zgodę na proponowaną zamianę produktu.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

odp. na pytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS

PO VII WB 262.21.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego z ZFŚS– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykaz asortymentu, który powinien znaleźć się w paczce, zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. „wycena paczki”.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zakupem ok. 146 paczek w oddzielnych torbach z nadrukiem świątecznym.

Dostawa paczek powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2020 r. do siedziby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Płatność przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Pani Paulina Karbowiak tel. 95 7392 066

Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 25 listopada 2020 r. na jeden z podanych adresów:

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl

  • fax. 95 7392 065

 

zał. nr 1 wycena paczki

zapytanie ofertowe paczki

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.19.2020 pod nazwą Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakład Pogrzebowy Memorial, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk, z wartością brutto 36 882,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 października 2020 r.

PO VII WB 262.19.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 09 października 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.17.2020 pod nazwą „Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn, ul. Żwirowa 19E, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 3 616,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowego pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2020 r.

PO VII WB 262.17.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowego pn. „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, 27.08.2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego” (PO VII WB 262.13.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma NIX Marcin Graczyk, ul. Promykowa 2a, 66-415 Kłodawa, której cena wynosi: brutto: 9 840,00 zł; netto: 8 000,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U z 2019 poz.1843 ze zm./  na dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.

Uwaga: zdemontowaną zużytą jednostkę wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Czytaj dalej Zapytanie ofertowego na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Dostawę i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego.”

Gorzów Wielkopolski, dnia 03 lipca 2020 r.

PO VII WB 262.12.2020

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia – moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 02.07.2020 r., nie złożono żadnej oferty.

PO VII WB 262.12.2020 unieważnienie postępowania