Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • wadium: sygnaturę akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nr umowy, datę zawarcia umowy,
  •  poręczenie majątkowe: imię i nazwisko osoby, której poręczenie dotyczy, sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
  • opłata za kserokopię z akt sprawy: sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
  •  opłata za nocleg: imię i nazwisko, termin korzystania z pokoi gościnnych
  • spłata pożyczki z ZFŚS: imię i nazwisko, spłata pożyczki – rata za m-c…
numer rachunku bank / kod BIC nazwa / specyfikacja wpłat

71 1010 1704 0009 2513 9120 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Depozyty PLN

wadium, zabezpieczenie,

poręczenie majątkowe

24 1010 1704 0009 2515 7197 8000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Depozyty EUR

zabezpieczenie,

poręczenie majątkowe

82 1010 1704 0009 2522 3100 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Dochody budżetowe

opłata za kserokopię,

opłata za nocleg

05 1010 1704 0009 2518 9110 0000

NBP O/O Zielona Góra

NBPLPLPW

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

spłata pożyczki z ZFŚS,

Kasa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. jest czynna w godzinach od 8:00 do 14:00