Słubice

Prokuratura Rejonowa w Słubicach

ul. Konstytucji 3-go Maja 6
69-100 Słubice

Adres e-mail:  rejon.slubice@gorzow.po.gov.pl

tel. 95 758 40 21
fax 95 758 18 25

Prokuratura Rejonowa w Słubicach obejmuje swoim zakresem działania miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice.

PR Słubice – szkic obszaru właściwości

Struktura organizacyjna prokuratury

 Prokurator Rejonowy prok. Małgorzata Fila
 Z-ca Prokuratora Rejonowego prok. Wojciech Kwiek
 Kierownik Sekretariatu Joanna Szlufik

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1.2020 Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i dokumentowania przyjęć interesantów
w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach
informuje się, że:

Na podstawie § 56 ust.l pkt 2 w zw. z § 55 ust.2-4 w zw. z § 380 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016 r., poz. 508 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego oraz wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów , w tym w sprawach skarg i wniosków, w czasie urzędowania prokuratury w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 09 00– 1300 a w poniedziałki w godzinach 1300 – 1700.

§ 2. Obowiązek przyjmowania interesantów spoczywa na prokuratorze pełniącym dyżur o ile charakter sprawy nie wymaga jej rozpoznania przez kierownika jednostki.

§ 3.

1. Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1500 – 1700 odbywają się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

2. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.