INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. I PROKURATUR REJONOWYCH OKR. GORZOWSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2020 r

.PO VII WB 262.1.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” (PO VII WB 262.1.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma alebiuro.com Wojciech Świdrowski , Aleje 11 Listopada 159, 66-400 Gorzów Wlkp., której cena wynosi: brutto: 121 213,00 .; netto 98 547,15 zł.

Informacja

Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy w Gorzowie Wlkp. nadzorowała prowadzone pod sygnaturą /obecnie PO I Ds.28.2019 / poprzednio V Ds. 2/09/ przez ówczesny Wydział ds. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu CBŚ KGP w Gorzowie Wlkp. postępowanie przygotowawcze w sprawie p-ko Dariuszowi S.  i innym ośmiu  podejrzanym o czyny z art. 310 § 2 kk, 258 § 1 i 3 kk i inne. Czytaj dalej Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Ogłoszenie nr 510261254-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

PO VII WB 262.1.2020                                                                   Gorzów Wlkp. 11.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” – według kolejności wpływu Czytaj dalej ZESTAWIENIE OFERT PO ICH SPRAWDZENIU W POSTĘPOWANIU pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręg. w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rej. okręgu gorzowsk.

2020-02-06 – KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

sygnatura konkursu:           – PO IV WOS 1111.1.2020

liczba etatów:                     –  1

stanowisko:                          – wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      – Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 Czytaj dalej 2020-02-06 – KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.