INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PO VII WB 262.6.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” (PO VII WB 262.6.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin, której cena wynosi: brutto: 58 158,00 .; netto 50 665,73 zł.

PO VII WB 262.6.2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

PO VII WB 262.8.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na: „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

INFORMACJA o czasowej zmianie rozkładu czasu pracy

PO IV WOS 0130.4.2020

PO IV WOS 021.29.2020

 

INFORMACJA

o czasowej zmianie rozkładu czasu pracy

 

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 maja 2020 r., z dniem 20 maja 2020 r. do odwołania, w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Międzyrzeczu, Sulęcinie i Strzelcach Kraj. wprowadzono dwuzmianowy rozkład czasu pracy.

Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne prokuratury czasowo funkcjonują w godzinach:

– I zmiana: od godz. 7.00 do godz. 13.30

– II zmiana: od godz. 14.00 do godz. 20.30.

 

Agnieszka Leszczyńska

informacja o czasowej zmianie czasu pracy

Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątkówludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej
w Sulęcinie
– zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Czytaj dalej Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie