KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.
z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U.
z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Czytaj dalej KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W SŁUBICACH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego”

Gorzów Wielkopolski, 27.08.2020 r.

PO VII WB 262.13.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na „Dostawę i montaż  klimatyzatora marki Mitsubishi lub Panasonic

w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38– serwerownia– moc chłodnicza 3,5 kW- 5 kW wraz z demontażem obecnego” (PO VII WB 262.13.2020) najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma NIX Marcin Graczyk, ul. Promykowa 2a, 66-415 Kłodawa, której cena wynosi: brutto: 9 840,00 zł; netto: 8 000,00 zł.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty