Zawiadomienie o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o drugim etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach

Komisja konkursowa informuje, że po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach podjęła następujące uchwały:

 1. Do drugiego etapu konkursu, jako spełniające warunki formalne zakwalifikowano zgłoszenia kandydatek:
 2. Patrycji Zając
 3. Wiktorii Kubica,
 4. Alicji Wrąbel,
 5. Natalii Skórzewskiej,
 6. Olhi Penkovej,
 7. Natalii Michalskiej.

 

 1. Warunkowo, do drugiego etapu konkursu, pod warunkiem przedłożenia
  w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach do dnia 9 października 2020 roku,
  z powołaniem się na sygnaturę PO IV WOS 1111.2.2020, niżej wskazanych dokumentów dopuszczono kandydatki:
 2. Aleksandrę Woś – kserokopia ukończenia szkoły średniej.
 3. Ilonę Tadyszak – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się 13 października 2020 r., od godz. 10.00, w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6.

 

Drugi etap konkursu będzie sprawdzianem:

 • praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego, w tym posługiwania się aplikacją MS Office,
 • umiejętności szybkości i poprawności maszynopisania pod dyktando,
 • sporządzenia tabeli
 • redagowania pism.

 

 

Do sprawdzianu z praktycznych umiejętności kandydaci przystąpią w następującej kolejności:

od godz. 10.00 grupa I:

 1. Patrycja Zając
 2. Wiktorii Kubica,
 3. Alicji Wrąbel,
 4. Natalia Skórzewska,

 

od godz. 11.15. grupa II:

 1. Olha Penkova,
 2. Natalia Michalska,
 3. Aleksandra Woś,
 4. Ilona Tadyszak

 

 

Pouczenie:

Kandydatki winny zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz ze względu na sytuację epidemiczną zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice  i ewentualnie rękawiczki.

 

 

Sekretarz Komisji

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Prokuratury Okręgowej

Joanna Szymańska

 

PO IV WOS 1111.2.2020 ogłoszenie o II etapie konkursu