Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

Gorzów Wlkp., 13 października  2020 roku

PO IV WOS 1111.2.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia III etapu

 

Komisja konkursowa informuje, że uchwałą z 13 października 2020 roku  do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach zakwalifikowano kandydatki:

  1. Patrycję Zając,
  2. Natalię Michalską,
  3. Ilonę Tadyszak.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku od godz. 10.00, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Kandydatki prosi się o przybycie w godzinach:

godz. 10.00:

  1. Patrycja Zając

godz. 10.30:

  1. Natalia Michalska

godz. 11.00:

  1. Ilona Tadyszak.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej komisja oceniała będzie wiedzę ogólną kandydatów  przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydatki winny zapoznać się z przepisami niżej wymienionych aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2019.740 t.j. ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin      wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017.1206 t.j. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2018.577     j. ze zm.).

– akty dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz. 83 z 2016 r. z późn. zm.).

– link dołączony do niniejszego Zawiadomienia.

 

Wobec stanu epidemii, kandydatki zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie w stosowne środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki, itp.).

 

                                                                                          Sekretarz Komisji

Prokurator

Andrzej Majkut

zawiadomienie o trzecim etapie konkursu