Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz”

Gorzów Wlkp., dnia 17 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.5.2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.5.2021 pod nazwą „Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z posesji Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz” przez okres 1 roku (od dnia 01.03.2021 r.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce, z wartością brutto 3 810, 36 zł.

inf. o wyborze najkorz. oferty