ePUAP

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Uwaga: W celu złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie konta  na  portalu  ePUAP. Konto jest bezpłatne.

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM:

Przekazanie  dokumentu  poprzez  wypełnienie  formularza  bądź  dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO URZĘDU:

1. Dokumenty  elektroniczne  muszą  być  podpisane  ważnym,  kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, TXT,
  • XLS,
  • CSV,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta jest bezpłatne.