Informacja publiczna

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz na tej stronie.

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Prokuratury Okręgowej są udostępniane w odpowiedzi na wniosek. Wniosek w formie pisemnej może być przesłany drogą faksową, pocztą zwykłą bądź pocztą elektroniczną.

Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefaks: 95 739 20 05
e-mail: sekretariat@gorzow.po.gov.pl