Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP

Strona Prokuratury Okręgowej jest jednocześnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej.

Strona składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Właściwa treść strony (poniżej nawigacji), zawiera informacje związane z działalnością prokuratury.
  2. Menu nawigacji (powyżej właściwej treści strony), wskazuje użytkownikowi aktualną pozycję na stronie. Powyżej menu nawigacji, znajdują się: wyszukiwarka, skrót do BIP głównego.
  3. Menu główne zawiera zakładki strony z informacją publiczną, której obowiązek upublicznienia wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dla przykładu informacje o zamówieniach publicznych i ofertach.
  4. W zakładce „ jednostki podległe” dostępne są informacje BIP o wszystkich prokuraturach okręgowych oraz rejonowych. Informacje te wygenerowane zostały zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej i są na bieżąco aktualizowane przez powszechne jednostki prokuratury.
  5. W bocznej części ekranu znajduje się odnośnik w postaci graficznej do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.
  6. Dane osoby odpowiedzialnej za obsługę dziennikarzy, znajdują się w zakładce kontakt.
  7. Informacje publiczne dotyczące poszczególnych prokuratur znajdują się w dziale Prokuratura » Jednostki podległe.
  8. Kliknięcie w logo Prokuratury Krajowej spowoduje powrót do strony głównej.