O nas

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim wraz z podległymi jej pięcioma prokuraturami rejonowymi swoją właściwością obejmuje obszar o powierzchni przekraczającej 6.000 km² i zamieszkały łącznie przez ponad 384 tysiące osób (dane GUS, stan na dzień 30.06.2019 r.).
Naszą misją i podstawowym zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Zadania te prokuratorzy wykonują przede wszystkim przez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Ponadto prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach cywilnych, zaskarżają również do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne.
Nasza Prokuratura Okręgowa wraz z podległymi jej prokuraturami rejonowymi prowadzi rocznie kilkanaście tysięcy postępowań, przy czym w 2019 r. prowadziła ponad 17.000 postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r., a obszar jej właściwości określa właściwe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.