Skargi i wnioski

Wszelkie skargi, wnioski, pisma inne dokumenty, mogą być składane:

  • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim w formie pisemnej,
  • pocztą na niżej wskazany adres,
  • drogą faksową,
  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@gorzow.po.gov.pl
  • ustnie do protokołu.

Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wielkopolski

telefon: 95 739 20 10
telefaks: 95 739 20 05

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać pod ww. numerem telefonu.

Prokurator ds. skarg i wniosków przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

We wskazanych godzinach prokurator ds. skarg i wniosków udziela telefonicznie i osobiście informacji dotyczących przyjmowania skarg i wniosków. W toku rozmowy poucza się interesanta, że skarga lub wniosek może być złożony jedynie w sposób określony w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Osoby zainteresowane osobistym przyjęciem przez Prokuratora Okręgowego i jego zastępców przedstawiają przedmiot skargi lub wniosku wyłącznie w formie pisemnej.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.